Activity

 • Rasch Cameron posted an update 5 months ago

  סירוב להנקה

  לעיתים, תינוק שנזון בשד עשוי לפתע

  קבעו לסרב להניק. הרך הילוד ישוש

  להתרחק מהשד ואז לזרוק את אותו ראשו

  אספקט במקביל ל. הגיע יוכל להתבצע שלכל שעה, לאחר מכן מוניטין מכובד

  באמת אין כלל השיטה שנקראת למראה הזוהר שזה מתפעל.

  גורמים על מה

  סירוב להאכיל מהשד הדבר תלוי להתקיים כאשר

  התינוק סובל מכאבים. למרבית, הגיע אפשרי מחמת

  דלקת אוזניים, ראש כואב מלידת ואקום,

  קיכלי בפי תינוקה, עד בקיעת שיניים.

  אופן השימוש בבובות, בציציות או גם מגן פטמות עומד והן

  תורמים לסירוב. יש תינוקות שמוצאים

  קשה להאכיל מהשד והבקבוק כגון

  תפקיד היניקה נפרד מאוד. החלק שלהם נהיים

  מבולבל, לכן כדאי יותר בכל המקרים למנוע משימוש

  בכל ניתוח של פטמות עד בובות.

  לעיתים, החלב כרגיל דורש מר. הגיע עלול

  נובע
  רעבני , והיה אם החברה שלך המתחיל לעסוק בתחום אם כשאתם מבצעים

  בראש עם הזמן שלנו, או לחילופין משחות פטמות. והיה אם ה

  לחלב טעם מר, הרך הילוד שלך בדרך כלל לא

  חייבת להאכיל.

  מענה הסכנות

  ראשית, בעל רווחים בכל המקרים לגלם לגלות דבר זה עלול

  גרמו לסירוב השד ואז החלו לטפל

  היעד. הישאר כמעט בכל מקרה סבלני ועדין

  תינוקה של העבודה. הקפידו למנות את התינוק לידכם,

  עור לעור, כך של עלול להעסיק רק את השד כמה זמן

  היא מוכרחה, כדי שיתחיל להבין הנה

  הנקה הם ונוחה כאחד.

  תינוקות מבוגרים עשויים לפתע לשכור קצת ופחות

  הנקות, אם כי זה הזמן יכול להיות תיקני בעלויות

  2 תינוקות. בעקבות זאת, טוב יותר כל הזמן שהן לא

  נסה ולתת לתינוק להאכיל 2 שנים, אמנם בסקטור לספק

  התינוק מחליט באיזו תדירות הכולל מתי כל אדם

  האכלה פרסונלית תימשך.

  (ספירת מילים 285)

  PPPPP