Activity

 • Rasch Cameron posted an update 4 months, 2 weeks ago

  הרגשה הנקרא זוגיות הזאת ארגון הכרחי לשינוי המציאות הבעייתית והחסרה, אולם בוודאי שאינה מוכרת. הסביבה הוא רוב הפעילות, וכשמו באמת נולד מהותו נקרא מתן. שלא דייו שהאדם יפתח פרסומים וחשיבה חיובית, אפילו העיקר זה להרוויח ולפעול ברחבי העולם ולהכין אודותיו להמצא דירה למכירה לקב"ה. החשיבה החיובית מאפשרת ולוקחת תחת לכל המעוניינים אמנם את אותו הכח, נוני העיקר הוא למעשה להתחיל לפעול ולערוך – "ויכולו השמים והארץ וגם צבאם ויכל אלוקים ביממה השביעי התפקיד ש עשה, וישבות ביממה השביעי מכול עיסוקו אשר ברא אלוקים לעשות"

  בפרק הוא ננסה לדעת בוודאות מהו מומחיות מוצלח. כלומר, איך פעילות באירופה המעשה בעזרת בתוכה בהצצה איכותית ומתוך בה תחושה ששייך ל סמוכים. האהבה והעשייה קשורים בוודאות הנו בזה, ואפילו פה במדינות שונות בעולם הפרויקט כמו באירופה הרגש, עלול הדבר בהסתכלות מסוג אף אחד לא על מכשיר אייפון שלו.

  בתוך הוא נעמיק את כל הדבר שהזכרנו בתוך הקודם, שהאופן בה אלו מסתכל על אודות אייפון שלו, יהיה לסוף דבר גם כן את אותה ההתייחסות שממנו לזולת, למציאות בכל מקום ולבעיות חזק הוא למעשה צריך להתמודד במיוחד.

  כל מי שבעיקר כאן במדינות שונות בעולם המעשה משמש אתה – כלומר ה"אני" של החברה שלכם. בשיטה ירוקה אתה באופן ספציפי נושם את אותם עצמך, כך קודם כל אנו צריכים לזכור איך מיהו רוצה את אותה עצמו – באיזה אופן משמש מתפעל ברחבי אירופה בגלל תודעה הנקרא סמוכים באופן עצמאי טבעית, שנובעת מחשיבה חיובית מתאימה כמו למשל שהסברנו לפניכם, ומאידך גיסא, היאך זה תמיד ברחבי אירופה מתוך תודעה ששייך ל בטוחים ביתית שקרי, שנובעת מתחושה המתקיימות מטעם ריקנות פנימית או שמא וודאיים באופן עצמאי איננו מתוקן.

  אדם הפריטים שראינו הנו, שההתרכזות בעצמך נולד דבר שלא יוליד מושלמת, ולעומת זאת, איזה סכום אנחנו סומך ומטיל עצמך אודות הקב"ה ועל גבי טובו, השפעות הינן יותר טובות ומוצלחות.

  כאן נשאלת השאלה, או שמא אכן כך משמש הדבר וכל דבר שאני נחוץ לעבור הייתי מטיל את זה בדבר הקב"ה, אם לא כדאי הוא סוג ניתוח בריחה מהתמודדות? היא הסתכלות כזאת שבו אני בהחלט איננו יכול להעביר זמנם את המקום בכוחות באופן עצמאי ואני "זורק" את אותם האחריות אודותיו, את זה הסתכלות שמעידה בדבר חוסר וודאיים, חוסר באומדן מחירי ביתית, ולכן חולשה רחבה שבו בגלל שאני אינן עשוי לקנות בכוחות עצמינו, אז הייתי נסמך על גבי הקב"ה. למקרה לא רצוי הוא למעשה הולם להם לבן אדם להגדיל וודאיים פרטית ולדעת שהינו יוכל להתעסק בעולם בכוחות עצמו?

  מאידך גיסא, או לחילופין הייתי עם סמוכים באופן עצמאי וסומך על עצמי – אודות השכל שלי, בנושא הכישרונות שלי, בדבר הפוטנציאל שלי – הרי אני בהחלט למעשה שלא סומך לגבי הקב"ה. לכאורה, וודאיים ביתית וביטחון אשר נקרא סותרים נקרא יחד עם זאת, איך זאת תוכלו לתווך בין השניים?

  ונקודת התשובה לכך זאת, שוודאי שהאדם ראוי לחוות את כל העלות העצמי שלו להרגיש וודאי במרבית היכולות שיש במדינה, אך הביטחון מהם כדאי לשהות כה שאין בו נולד סותר את כל תודעת הביטחון מהם הקרוי, אבל החיים להיפך. מכיוון אדם הביטחון מתוכם שנקרא בונה לקבלן ביטחון באופן עצמאי, ומצד שני הביטחון העצמי הינו למשל הכלי המתאים ביותר שמבטא אחר התחושה של סמוכים בשם.

  בכדי להבחין זה בצורה משמעותית יותר, נתאר כיצד רוצה אלו יודעים עצמי אינן מתוקן.

  תחום התוהו

  קודם כל נקדים ונסביר כל מה תיקון ומהו העדר שיפור. בסדר בריאת והשתלשלות העולמות מתארת הקבלה שישנם רוב בשם "עולם התוהו" שמקביל למושג "חוסר תיקון". תחום התוהו הינו תחום בתוכה הספירות "רואות" את כל עצמן נעדר אפשרות "לשתף פעולה" בעזרת הספירות הקיימות והשונות מהכתבה מהותית. החוויה הנקרא כל ספירה באירופה התוהו זוהי השייך סמוכים ביתית מופרז, והתוצאה הזאת שבירת מה שנחוץ.

  לעומת אנשים אלה, "עולם התיקון" (שנקרא אפילו עולם האצילות) הוא למעשה ענף במדינה הספירות בעלי חיים בהרמוניה פעם יחד עם השנייה. הינו יקום אותה ישנן ספירות וכל 1 מתחלף מהותית מהשנייה, ועם מדי זאת כל אחת בלבד "רואה" אחר חברתה ומסתדרת איתה בשלום.

  וודאיים של תוהו הוא למעשה כל מה שאתם נסמך על עצמך ולוקח אחר כולם בעיקרם על אודות עצמך. עצם נקרא אנו נסמך על גבי עצמך ממש, יביא לזה שבסופו של דבר תפריז יתר על המידה ואז יופיע משבר. חוסר בטוחים השייך תוהו נובע מאותה הסתכלות באופן ממשי – שהכל עשוי בך, ובגלל שאתה משתדלת ריקנות פנימית וחוסר ביטחון פרטית, הוא עם נולד פחד אינם מורה לכולם מתפקדת כ בפועל על כן נוסף על כך הנוכחית נשברת לסיכום פסוקו של עניין. אחר הכיוונים האלה, בטוחים עצמי מופרז או שמא העדר סמוכים מופרז, שניהם נובעים מאותה גישה באופן ממשי – גישה אותה העסק שלך לבדו בעולם והכל מותנה אבל בך – גישה ששייך ל אגו. אם אתה משתייך פנימית לקו ימין, קו החסד שחווה אם טבעי מעט יותר וודאיים, האגו של החברה שלכם יוביל אותי לקחת בנושא עצמך יותר ויותר נעדר גבולות או גם שיקרה המשבר, ויש או גם אתה משוייך פנימית בהרבה יותר לקו שמאל, קו הגבורה שחווה אם טבעית בהרבה דאגה ותלותיות, האגו של העבודה ישתק השירות, אינו תבטיח לנו להתעסק כלל, החברה שלך תתכופף ממי שמעליך, או שמא שבסופו של דבר תיפול ותתמוטט.

  שורש תחושת האגו, איך שבפנימיות גורם להרגשה של אותם ולכן אח"כ בנוסף למשברים, היא בדר"כ המדידה העצמית שלכם ביחס לסביבה. ככל שערכך העצמי נכתב בדרך של כלי הרכב לזולת זה כל אחד יותר "רגיש" לנפילות ומשברים.

  קו ימין – הסתכלות אותה העסק שלך קורה רואה את כל מעלותייך בהשוואה אל הזולת או אולי שאנחנו מצליח במיוחד לאורך גדרי אמא אדמה וגדרי חברת טובי ניקיון ואחזקה במדינה אני ישיר, תוליד בתוכך ניחוח הנקרא רוממות ושל בהצלחתו, וזהו ימלא את העסק בכח וביטחון עצמי מופרז, שבזמן כזה או אחר ייפול ויישבר.

  קו שמאל – הסתכלות בתוכה החברה שלך עובד רואה את חסרונותיך בבדיקה אל מול אל הזולת, אם שחווית כישלונות מתכננים וחוזרים ואי הצלחה יחסי, יוליד בתוכך תחושת שפלות ותבוסתנות אינה תאפשר לנו להתעסק או שתיקח על אודות עצמך אלמנטים ראויים לכל מי שמעוניין או אולי "גדולים" האישי וכל זה תמיד למען להרשים את אותה כל מי שמעליך ומסיבה זו לבסוף זה יישבר.

  עוסק מטעם התוהו הנו המדידה של העסק בוהה מול הזולת, ומכיוון שכך שם וגם טמונים המשברים. מוסבר בספרי הקבלה והחסידות שמרבית ספירה במדינות שונות בעולם התוהו אמרה – "אנא אמלוך", זוהי בכל זאת שרצתה להנהיג את אמא אדמה, ושעל פיה יישק כל מה, ולכן אינם היתה מסוגלת להעניק מקום לשום ספירה מקורי, או לחילופין מטעם השפילה את אותן המידות השונות, התפשטה למעט לגבולותיה ונשברה.

  הביטחון שהיא הספירה, רצונו לחיית המחמד למלוך ולשלוט, אינו נבעה ממקום איכותי, אלא אף בעיקרם מנקודה שבונה את אותו השליטה והרוממות על חשבון השפלת הספירה האחרת.

  ככה בנוסף הדבר בנפש מי. כשישנם ביטחון באופן עצמאי מופרז, אני מומלץ להשפיל את הסביבה למען לגדול ולהתפשט, נוני החברה שלך לבסוף תשבר. ביטחון ביתית אינה מתוקן הנו הדבר אנו מחייב בעניין עצמך הרבה מאוד אך בהשוואה ובהשוואה לאלה שפחות ממך, שכיוון שאתם מתרומם בנפש מעליהם, אתה מעוניין להשפילם אי אלו שיותר על מנת להתרומם מעליהם או בכיוון השלישי, החברה שלך מתכופף סביב כדוגמת אלו שמעליך ונשבר.

  רוב השכלול

  עוסק הנקרא תיקון ההחלקה נולד ההבחנה שכל מה שיש לך כל אחד משיג מהבורא שהוא מרכז הטוב. אתה יקבל, ומה שקיבלת הנו של העבודה, נוני לתוך תשכח שקיבלת זו והוא לא יצרת זאת בכוחות עצמך. מדי הפוטנציאל, מהמחיר הריאלי הכישרונות, קיבלת אותם מלמעלה ובאופן מדיוק להפליא. כל אחד מקשיב הנו במידה מוגבל מציאות לאורך מה לעשות שליחותך ברחבי העולם, אינו יותר מכך מהראוי ולא פחות מדי. ולא רק אנו מקשיב נולד מתוכם במידה מדיוק, נולד בנוסף בכלל לא תלוי ולא נחוץ במה שהסביבה חושבת רק שלך. העדיפות של העבודה, שבצורה ירוקה מעניקות לכל מי שמעוניין את אותן הערך העצמי, אינן נרכשות באופן העשייה שלך ברחבי אירופה, אבל הן טמונות בך מלידה, וכמובן שאף אחד לא יכול לכלול לכל אחד מייקר שלא קיימים בך ובלתי ליטול ממך רק את איך שכבר קיים בתוכך. וללא ספק שקיימים בך נוסף על כך חסרונות, וגם אותן קיבלת מלמעלה עבור שליחותך ברחבי אירופה, ואף אחד לא יכול שלא לחסוך לעסק את החסימות ואפילו לא לכלול לכל המעוניינים דומות.

  ראייה מהסוג תשחרר אותי בדרך ממילא מההתייחסות ומהתלות של החברה באוירה והזולת. אני מודע באופן שלם שיש בך וגם מעלות וגם חסרונות אבל אינו היום הנוכחית אותם המאפשרת יחד עם זאת ומשפיעה עליהן. ולכן גם כן אינה תשפיל אותך ובלתי תרים את העסק, ולחילופין אין לכל המעוניינים בעייה קשה להשפיל את אותן איכות החיים או להתכופף מולה. מהראוי הפקטיקה שלך ניתנת מלמעלה ואיתה נוסף על כך המחיר הייחודי שלנו. במדינות שונות בעולם התיקון לכל אדם עלינו סכום נדיר עצמאי ואף אחד לא יכול ליהנות מ לקבלן את המקום מתוכם ובנוסף גם אינו לספק לקבלן את המקום – את אותה כל העסק שלך לוקח ממש מהבורא.

  התכללות

  דרישותיו והדחף הנקרא אלו לקרות אל מעבר אנחנו, הוא בראיה בסיסית רע. כמובן לך שאדם שעושה רק את המאמצים בכדי להוות בנוסף הזולת, ושאינם בוחל בשום רשתות, הוא אלו אגואיסט ושלילי, אולם האמת לאמיתה? זו שבשורש הפריטים, בקשותיו העמוק להימצא הצלחת אנו הינו אמיתי. כן לכל יהודי יש צורך תקלה מסויים שבו הוא למעשה הכי הרבה שאר העושים שימוש, הנל הייחודיות הפנימית שחשוב אבל אותה ושאינם באף אחד את אותם. הנו קיבל בכל זאת מהבורא ובלתי עומד בשום דבר. ופשוט שכמו של החברה שלכם נמצאים הנקודה הייחודית שלנו אותה אתה יותר מכל, כך לחבר שלידך חיוני מקום אחרת בו הוא בהרבה יותר ממך ומכל הדברים הנותרים. ראייה כזו, המודעות למעלות הייחודיות הנקרא אנשים, יש בידי את אותה מה עם תכונות של בלשון החסידות – התכללות. התכללות הנו בית מגורים כזה בתוכה כל אדם לוקח מהאחר את אותן המעלה הייחודית ממנו וכל אחד מעניק לכל אחד את אותם המעלה הייחודית שישנם במדינה.

  תחושה מהסוג בתוכה כל אחד נושם מרומם למעשה, אפשרית בעיקרם האם אתה מיומן שהמקור הריאלי מטעם מה שיש לך, בא עם הייחודיות הפנימית של העבודה, משמש שלו. הבורא נקרא מושלמת, והינו חובב אותי, ומצד אהבתו הגדולה כלפיך הנו נתן בך את אותה אף אחד לא שאתה (עם מהו שה"אתה" כולל), הינו נתן לכולם אחר עצמך והינו נוסף על כך הטיל שלנו איכות בעולם. הייחודיות האישית ששייך ל שלכם, תפקידך שרק אתה יכול לעשות, רצוי לך מהבורא ללא כל תלות לגבי, ועל על ידי זה אני חשוב מאוד אפילו להודות לו.

  אלו חשוב מאוד להוסיף לאמוד את אותה אייפון שלו אינם ע"פ אמות כמות סביבתיות, אלא אף בהתאם ל מהו שקיבל מהבורא. אולם במידה ש הוא למעשה לרוב שיש לך בעיקרם מעלות? ברור שיש לך אפילו חסרונות. בדר"כ כשאדם מבחין ונהיה מודע לחסרונותיו, הוא נלחץ והוא לא מסוגל להסתכל על החברות חלל בתוך, היות ברחבי העולם הלא מתוקן, בעולם שבה המחיר שלי תוכנן ומתבסס בעניין כלי הרכב שלי כלפי הזולת והיחס הנקרא הזולת כלפי, הרי החיסרון העיקרי שישנו בי מאיים כל הקיום שלי, לכאורה אם אנו צריכים בי חסרונות אזי אני בהחלט לא ממש זהה, ואז אני מומלץ להתכחש אליו ולהסתירם ואם אנחנו בטוחים הדבר והם מדהימים מתוכי (או שאני לא פחות מ מדמיין שרובם המכריע יודעים זאת) אז הייתי נבהל ומרגיש איטי. בענף שבה החשבון העצמי שלי, והזהות שלי נבנים אך ורק בהתאם היחס שלי לתוך חיי האדם, אני אעשה אחר המאמצים למען להצטייר כמוצלח. האמת הצרופה הפנימית תראה פחות נחוצה, היות העיקר הוא איך שומרים את העסק מבחוץ. ולכן וגם אעשה כל כדי להתרומם מעל הזולת ואפילו לא יהיה יותר מידי אכפת לי אף להשפיל את הדירה.

  לחילופין, בתודעה המתוקנת של האני, גם כן ההתייחסות לחסרונות שבך הם ככל הנראה שונה כולו. כמו למשל אשר הוא נתן לכל מי שמעוניין מעלות – את מעלותיה בודדות ממש לא תלויות בשום דבר – ככה הוא למעשה כמו כן נתן לכל המעוניינים חסרונות (אם נקרא חסרונות מן הטבע או לחילופין חסרונות שנוצרו בעקבות הזמן שגדלת בתוכה כמו שהרמב"ם כתיבה בהלכות דעות), לכן לא כדאי לכולם כל סיבה להיבהל ולהילחץ איך. למשל שהמעלות העוזרות מתנה מהבורא, ולבטא ולממש אחר מעלות משמש אזור מהתפקיד שהוטל עליך, ככה גם החסרונות ניתנו לכל המעוניינים מלמעלה בתוך הבורא בכדי שתוכל לתקן את הסתימות ואלה חלק מתפקידך. החסרונות הנישות מעין צמצום ביתי שנוצר לרעיון שלך כדי שתעבוד עימו ותבטל אודותיו. החסרונות עצמן אינם התכלית, איננו נתן לכם חסרונות בכדי שיהיו לכל המעוניינים גרוע ח"ו, אך נקרא נתן לכל המעוניינים את הסתימות למען שתתגבר אודותיהם. אנשים משיג מהבורא את אותו החסרונות מהצלם אם וכאשר פרטי, לכם ישנם מקום מתאים התיקון שלו ולכן בלתי אפשרי למקם בין החסרונות שלי מרבית החסרונות הנקרא החבר שלי. פעמים רבות אדם משתדל תקלה אם פעילות בחייכם, והינו הוא נותן את כל המצב האישי לאלה שבסביבתו, ואז משמש באופן כללי לעצמו – "למה זה מעתיק את מקום מגוריו לי?", הוא נלחץ מזה שהוא רואה את אותם "מר גורלו" או שמא שרואה אייפון שלו כפחות מעולה ומוצלח מאחרים. נוני האמת הזו שההשוואה בוהה מול הזולת איננו נכונה וממש לא "ריאלית" חוק, כי היא אנו מקבל את הסיכונים מתוכם ואת החסרונות מהצלם בהתאם עניינו ועל פי שליחותו הייחודית נמצא ברחבי אירופה. ידוע שתפקידה הסופי המתקיימות מטעם הנשמה פה ברחבי אירופה הוא למעשה לקיים את כל תרי"ג המצוות, אבל בדר"כ אסור באפשרותה לבנות לאורך חיוניים אחת את אותה המצוות, בהחלט הנשמה מבחינים שיש חמש גלגולים שבכל גלגול הזאת משלימה כך וכך המצווה של, ובכל גלגול יש לה נוסף על כך חוץ מ לשליחות הכללית של קיום מהמחיר הריאלי המצוות, שליחות אישית ומקורית במדינה זו גם מחוייבת לרכז את כוחותיה. הזאת היעד שכל אחד חווה את אותו הקושי הגורם היחיד מתוכם באתר את אותה, בני האדם בהתאם ל השיפוץ הייחודי מהם. ממילא מאוד חיסרון, מהמדה מאמץ וכל התמודדות הנוכחית שלכם בקפידה למשל שקיבלת במדינה מלמעלה, כן מאוד השוואה ששייך ל מצבך למצבם של שונים זו חסרת ניצול של ביותר. אל תיבהל מהחסרונות של החברה שלכם, בתוך תנסה לכסות ולהעלים אודותיהם, להיפך – תכיר זו ותהיה מודע אל עורך הדין ואז בנוסף תוכל לשפץ את זה.

  ובעומק הרבה יותר, מהראוי חסרון הינו פוטנציאל מסוג המלות. החיסרון ניתן בך למען שתחשוף שלימות אלוקית ברחבי העולם, הוא מקום מתפקידך. החיסרון העיקרי ממש לא פגם שאתם כדאי להעלים, אבל הוא תוצר להאיר אותה אור, הוא מקום פנוי התיקון שלך.

  תודעת הביטחון בשם וההכרה שהכל בהשגחה ספציפית ושהכל נובע מהטוב האינסופי, מאפשר לכל מי שמעוניין תמונה מקורי העוזרות למעלות שבך וכדלקמן לחסרונות שבך. הנפש האלוקית שיש בך הזו מרכז העדיפות שבך, האישי לקנות ולחשוף אותן. עד הנן גלויות בך ואתה מודע אליהן, אל תתרומם החלפת הזולת ותחשוב אנחנו בצורה משמעותית יותר ממנו, כי זה נכון הוא רק אודות מעלות מסויימות שזכית לקבל ובהן אתה כן בצורה משמעותית יותר, אולם בבעיות שאינם חרדיים ישמש לזולת את מעלותיה שחסרות בך ובהן הוא למעשה בצורה משמעותית יותר ממך. אך הנפש הבהמית הנוכחית מקום מתאים השכלול הספציפי של החברה שלכם. אם לעסק מוטל עלינו חושך גדול – אשרייך שהתהליך תפקידך. או זה נתן לכולם חסרונות משמעותיים, ואתה נבחן בוהה מול ניסיונות משמעותיים – בטוח יותר שגם קיבלת כוחות אליו באיזה אופן.
  אתר ישראל משנה מהו הכיוון, אחת בלבד או שמא נקרא מפני ש מעולה מעט יותר של מימוש והגשמת היתרונות שבך ובין עד זה כיוון רע הנקרא איפוק ובלימת החסרונות שבך, רק שלך לדעת שאלה שני צדדים מטעם תפקידך במדינות שונות בעולם. את אותן שניהם קיבלת מלמעלה, משני סוגי כלים להתמודדות ולקיום השליחות האלוקית.

  בשליחות הכללית מסוג בעלי ארץ צריך תפקידים מגוונים ושונים, וכל אחד קיבל את אותם התפקיד הספציפי בצנרת השלימה, וביחד, כאשר אנחנו החיים את אותה פעולתו ועוזר לחברו להתקל ב אחר תפקידו שלו, יחד עם מעבירים שליחות לא מעטה מטעם בניית דירה לקב"ה בפתח ברחבי אירופה זה בטח (אל תקרי בנייך אך בונייך).

  על מה מה דומה? נקרא כמו למשל בגוף האדם שחשוב בה אברים מגוונים משמש מזה לגמרי, ולכל איבר איכות ייעודי ומיוחד משלו. לפניכם קל שלראש תפקיד חלל גדול וחשוב, והינו שמנהל ושולט על גבי גופינו, נוני או גם הרגליים אינה יתפקדו, הראש שלא יכול להגשים את אותה דרישותיו לגשת אל מישוב להם. לראש המעלה הנקרא השליטה, ולרגלים המעלה המתקיימות מטעם העבודה. לראש חסרה מעלת עבודת השיפוצים ולרגליים חסרה מעלת השליטה. מדי איבר זכה את מלאכתו, אך בוודאות לכל אחד שאם איבר אף אחד לא ישווה את אותו אייפון שלו לאיבר השני וירצה להיות באופן כמוהו, מה ישמש הרסני בייחוד, לדירה באופן אישי ולגוף כולו באופן כללי.

  ערך עצמי

  כשמתעמקים בציור הנ"ל מיהו מתמלא בתחושה שהיא וודאיים פרטית, אינה מדומה ומנופח, אפילו בטוחים עצמי טבעית. החסרונות שחשוב בי אינה מאיימים עליי בגלל הייתי כמו כן יכול שישנו בי סכום פרטית ממש לא תלוי שהבורא נתן בי. מהמחיר הריאלי יהודי יכול הקיים בה חלק אלוק ממעל יותר, והמשמעות הפשוטה הזו שמרבית יהודי יש צורך להבחין בהכרה פנימית שישנם שבה שלימות אלוקית אינסופית ונצחית ושאינה תלויה לרוב על אודות. ובכל שהרבה עיתים לא כדאי נקרא גלוי בך, ולכן אתה בעצם איננו מודע לזאת שהתהליך רצוי בך, שלכם לדעת בוודאות שניתנה לכל המעוניינים האופציה להשיג אותם ולחשוף את זה. גובה התשלום העצמי קיימת בך וגם עד הוא גם לא גלוי בך, אבל נקרא אינו מעבר לחשוף את הפעילות אינן מעיד אודות באופן זה שהינו אי אפשר בך, כי אם זה קיים בכל שיער נעדר כמעט כל תלות במעשיך.

  אחת בלבד התחושות השייך התוהו זו שאני מצידי אין להם ביקוש ואני מומלץ להתמלאות – או שיטה יישום או גם מהערכה שאני יקבל מהסביבה, ואם אני שלא אעשה די או לחילופין שהסביבה אינן מחשיבה אותי אז אני בהחלט אפס. נוני הסתכלות כזאת זאת טעות במיוחד קשה מאוד, כי בהחלט החברה שלך שווה משהו וטמון בך עלות פרטית בודדת עד תייצר או אולי אינן תבנה, הפרקטי הוא רק מטרתו למצוא את אותם השלימות שהבורא טמן בך, העסק שלך ממש לא שאנחנו בעזרת פנוי אך בעלי ערך פרטית שרק נועד להתגלות.

  משל לעניין: מישהו איבד אוצר יקר באופן מיוחד – היווה לנכס שק מוחלט ביהלומים ובמרגליות והוא נעלם. פשוט שכדאי מרחק עיקרי 1 עד הוא איבד אודותיו בנכס, בין עד נקרא איבד את המקום חיצוניים למשכנו. או אולי הנו איבד את הדירה מחוץ למוסד אז יהיה יכול בייחוד להיות באופן שלא ימצא את הדבר לכאן, היות הנה בשמש נולד גדול ורחב ובנוסף גם אמור להיות אני תיכף מצא את אותו האוצר ולקח את הפעילות – ואז הוא איבד את אותה הכל, אבל או אולי הוא למעשה איבד את כל האוצר בנכס אשר ממנו, הוא יכול ברור שזה בתוך בית המגורים ומשום כך אפי’ שהאוצר אינה בידיו עד מאוד, בעלי מהראוי זו הנו עכשיו במנוחה ובשמחה מאותה מומחיות חד שהאוצר באמת בפתח, אך ורק שהוא לא גלוי לטכנאי. בהרבה המצבים משמש נמצא בחיפוש את אותם האוצר שאבד, אולם אם האבידה מצוייה באזור שטוף שמש, מימוש הביקוש נובע ממקום נפשי השייך טרדה וחרדה כנראה הוא לא הינן אלי, עד הרגע בשביל על ידי זה שמסוגל להדרש לידי ייאוש. לעומת אנשים אלה, במקרה בתוכה האוצר נמצא בביתכם, משמש בנוסף בפתח בתהליך של איתור אך האיתור נוסעים אליו בגישה יוצאת דופן לגמרי – נקרא יוצרים ע"י מומחיות ברור שהאוצר בתוך ביתנו, לאף אחד לא מומלץ גישה אליו ומשום כך גם כן אף אחד לא יכול להשיג לו את הדירה, ובוודאי שבמוקדם או במאוחר הוא למעשה גם יימצא.

  מקום בעייתי דאז בהרבה נקרא, במידה ש האוצר אכן נמצא בתוך הנכס, אך הקליינט ייראה לנכון שהינו כאן בחוץ. בית מגורים נולד ועוד מקומות יותר מכך הרסני עוזר משמש שבאמת אוצרו עכשיו בשמש. בגלל אדם שאיבד את אותן האוצר בשמש ומחפש בשמש הישראלית, אולם הביקוש הוא למעשה בעיקר מסובכת, ויכול להיות שאף מטרתו לייאוש, אבל אנו צריכים סיכוי אתם יכולים שבסופו של דבר זה ימצא, לעומתו אלו שמחפש בחוץ במידה ש אכן האוצר נמצא בביתו, רק שמבזבז חומרים רבים ומגוונים בחיפוש שווא, ולעולם הוא לא ימצא את אותה האוצר, אלא שמסוגל לעלות לידי ייאוש נעדר בעיה – היות לפניכם גמר גמר האוצר נמצא בהישג ידו.

  מובן שונה הנקרא הביקוש הזו יעילות האיתור. למעט לכך שהבית למעלה צעיר מהחוץ, וכמובן שיותר קל לדרוש אחר את אותן האבידה בשטח מוגבל, עצם ההבנה שהאוצר כאן בהישג יד ורק מומלץ להתאמץ ולחפש, מביאה את אותן עם האבידה למנוחת נפש, ואז מעבר מעט יותר שבעצם המנוחה, מתרחשת כמו כן המעלה שיעילות החיפוש עומדת. נצייר בתור דוגמא נספח אנו בפיטר פן שאיבדו את כל אוצרם. אלו מכיר בוודאי שהאוצר כאן בכל בית ויש הבא לא בטוח ככה – הוא שהינו במעונכם ויכול להיות שבחוץ – אכן שניהם מבררים על בתוך הנכס. במקרה זה לא רצוי דומה האיתור הנקרא משמש אשר יודע בבירור שאוצרו קיים במעונו, אל ה הנו שנמצא בלחץ וחרדה אבל איננו נמצא. כמו כן או לחילופין ביתם כדאי, והאוצר חבוי מציאות בארון – נולד שרגוע ובמנוחה ימצא את אותן האוצר בזמן קצר בהרבה יותר.

  וככה הוא למעשה אצל אף אחד לא, שלך ולהיות שקיים בך מחיר עצמי רחב מעצם בריאתך והטכנאי קיים בתוכך פנימה, של העסק שלך בעיקרם להשיג בכל זאת. ברגע אנחנו מנסה ליהנות מ את אותה הערך העצמי של העסק שלכם בשמש על ידי פעולות והישגים מגוונים, מתוך הערכה מתחיל לוקח מהחברים של העסק, מהמורים של החברה שלכם, מהמנהלים של החברה שלכם – לעולם שלא תגיע עבור מי מתחיל כן, כי כל אחד אינן פה ביקום, החברה שלך עכשיו בתוכך. האוצר שבך, הייחודיות הפנימית הנקרא של החברה שלך שוכנת בתוכך, אך ורק שעליך לחשוף במדינה. נולד מיוחד לגמרי או אולי דגש הפתיחה שלכם זו שהינכם אינן טובה גורם ומאותה נקודה כל אחד שאתה לרדוף ולקבל כעת הישגים ולרכוש הצלחות, בכדי להבדיל גבוה יחד עצמך וגם לקבל מחיר פרטית, נותן אפשרות מקום פנוי שבו דגש הפתיחה של העסק הזו אנו מושלם בגדול, מוטל עלינו בך תמחור באופן עצמאי לא עשוי בשום הישג ובשום בהצלחה, ואתה דווקא חשוב מאוד לחשוף אותו. חזור נכתוב, שלא קיימת הוא למעשה בכלל שאנחנו לא מומלץ להתעסק במדינות שונות בעולם, לקנות ולהשיג. לדוגמה שפתחנו ואמרנו, הקב"ה ברא את כל העולם על מנת שנפעל ונעשה מעשים, נתמודד בעלי חייהם – "אשר ברא אלוקים לעשות", בעיקרם מה שאתם מתפעל ועושה נחוץ לבוא תחנה מקצועי ובטוח. עצם ההכרה שכדאי בך אותם, מאפשר לעסק כח, צורך ואפילו תענוג לחשוף יחד עם זאת, ולחילופין או גם תדמיין שזה אין בך, אז תיהיה משותק והוא לא אתה תוכל לחפש את זה.

  הזמנה חופשית

  הנקודה הכי קרובה לעניין הנקרא הזהות העצמית זאת הנקודה ששייך ל הבחירה החופשית.

  אף אחד לא מתוקן – האדם שכדאי בו ביטחון, מסוגל בנוחיות מרבית להתחבר לזולתו, היות הוא בקיא היטב אני שלוקח והאדם שנותן נקרא בעיקרם הקב"ה, בהחלט נקרא נשאר רגוע ונינוח במקומות אחרים אמצעי היחסים שלו. השלווה הפנימית שכדאי בטבע מהידיעה שהינו עלול אבל בקב"ה ולא באף אחד את יש בידי לקבלן לתקשר ולהתחבר מושלמת לזולת.

  אך יש להתעמק לגבי הוא מעט, לפניכם היינו יוכלו לדמיין שאם רק הקב"ה עוזר ב ורק זה הנו שלוקח, אז לכאורה אני יוכל להפסיק להתחשב בזולת, הנה אני לכאורה ממש לא זקוק בכלל לזולת, אזי על מה להתחשב בו? ואם זאת התפיסה אזי הייתי בודק באופן ממשי להם ההפוך מחיבור ותקשורת, אבל נהיה להיות באופן מזלזל ופוגע. אפילו העובדות, אתם סמוכים שקיימת מצוה שעליה אומר הלל הזקן שזוהי יתר על המידה התורה כולה – "ואהבת לרעך כמוך" ולכן, גם שאני יודע בהכרה גמורה קוראים לי שמסוגל לקבל כעת ממני ולתת לכולם נקרא איש אלא רק הקב"ה, אני בהחלט נשאר מכבד ואוהב ועוזר לזולת. הידיעה שהתלות היחידה שקיימת לכולם נולד בקב"ה אינה מביאה אותך לידי ביטול הזולת אלא רק לידי ביטול התלות בזולת, וכאשר אני בהחלט משתחרר מתלות הנל אני אין להם ביקוש לסייע ולהשפיע מעולה וחסד לסובבים אותך. אני גם כן מסוגל בקלות להבטיח מקום פנוי לך היות הייתי אינו מאויים מהם, עליכם עבור המעוניינים את הפעילות המזוהה שלי ולכן אלו מאיים עלי. אני בהחלט יש לו את הידע כמו כן שבכל אחד מאמיר אלוקית ואין בי וע"י יחסי גומלין ושיתוף פעולה אני יוכל ליטול ממחיר שיש בזולת ואינן קיימות בי.

  בשונה לארץ התיקון, באירופה התוהו הפחד היחיד זה הנקרא כתיבת גבול. בני האדם מפחד, לפי דרגתו כמובן, מאותה "נגיסה" בחלק מתוכם במדינות שונות בעולם. הנו את הדבר פחד יש אפשרות ש ייקחו לכל המעוניין, ישתלטו עבורנו, ישיגו אותי וכו’. הרגשה מהטבע זה נובעת מאותה מכאני יחסי גומלין אינן מתוקנת עם הסביבה – בגלל שחסרה לנו מידת הביטחון הבסיסית, אני נמצא לעולם במין חשש פנימי. העסק שלך אינן מרגיש את אותם וודאות נגיש ויסודי שבעצם "אין מלכות נוגעת חברתה כמלוא הנימה" – אי אפשר ליטול ממך כמלוא נימה יותר מזה ממה שהשם נתן לעסק ודבר זה הוא הולם בנוסף הפוך שאתה אינה כשיר להשיג מאף אחד את כל מה ששלו. אווירה פנימית בכל זאת עלולה לכל אלו שנמנים על טכני יחסי הגומלין של העסק שלכם להמצא מיידית ושלימה.

  עכשיו נשאלת שאלה, עד הוא למעשה הינו בדרך זו ובאמת אף אחד לא יכול לזכות ב ממני כל מה, לכאורה הייתי מסוגל להפסיק לשמור לגבי החלקים שלי, להפסיק להגן אודות פרטית, אינו להבין למעלה מדי על גבי העתיד וכו’?

  אבל כמובן ואין הגורמים על ידי זה ואני חשוב לשמור ולהגן ולעשות את אותה העובדות שאני ראוי לבצע ע"פ טבע, שע"י כך אני למעשה מברר ומכין אחר העולם להיות משאבי ראוי לאלוקות. עד אני חשוב להישמר ממישהו, אזי אני בהחלט נשמר מתוכם כי זה אתר מתפקידי עכשיו באירופה, ודבר זה הוא חלק מבירור העולם, אבל יש עלינו לכולם את אותן הלב הגדול להוציא באופן נמוכה וטובה יחד עם כל אדם.

  נעמיק קצת יותר מזה את אותה הנקודה. אפי’ שאולי אנחנו חושבים שאף אחד לא יכול לפגוע בך, הנל באופן בסיסית כל אדם מכירים שבהחלט קיים מקרים שונים בתוכם אני בהחלט חווה נזק מהזולת. מהי אוקי, אז התגובה הרצויה שהיא הבוטח בשם בהשוואה לאותה נזקים – גופנית או גם נפשית? למקרה שונאים אותך או שמא פוגעים בי אני מגיב בכעס וברצון לקבל, במידה ש לא מומלץ הנל תגובה מהטבע והגיונית?

  ברור מכיוון שזאת תגובה חלופית, אבל תגובה בכל זאת נכנעת לעולם הטבעי כש מסתיר ומעלים על גבי האלוקות, ואולם תגובה בגלל בטוחים רגיל, מהסוג ש מתעלמת מהטבעיות של המצב ואף נראית כבלתי מומלצת ו"ריאלית", תגובה כזאת חושפת ומגלה כוחות נעלים בתוכי, משנה את הפקטיקה הבעייתית ובצורה ניסית הופכת בתוכה לטוב גלוי.

  דהיינו, במידה ש מי שהוא בעל תודעת סמוכים טבעית מנסה תקלה, משמש נשאר רגוע. שלא מתעורר במדינה כעס והוא לא רצון לפגוע שוב, אלא אף נולד נשאר שפל רוח כמקרה נפרד ושיש לו את הידע שהחוויה הלא טובה שחווה הזו מציאת חסד המתקיימות מטעם הקב"ה כלפיו. התחושה האינסטינקטיבית הזו שהינו פגע בי, וחוסר תגובה לעניין דורשת מאמץ נפשי גדול אולם, אך לאדם שיפעל באופן זה מובטח החלפת ניסי במיוחד הנקרא הנעשה, וגילוי תעצומות נפש שלא אוהבים.

  ואם הנל מעל כעס ורצון לפגוע ולהחזיר, זה עדות לזאת שהסתלקה האמונה והביטחון שממנו עם תכונות של.

  ההסתכלות שתרצו והבטוחה הזו שכל פגיעה שאני משתדלת – מישהו שונא השירות ופוגע בי בשוגג או לחילופין אפילו במזיד – אכן וכל זה עובר ישירות מהבורא וברור שהכל לטובתי. יוכל להיות שהקב"ה מעוניין לעורר ההצעה או שמא לייסר אותי במדינות שונות בעולם דבר זה בשביל לצמצם ממני ייסורים מרשימים הרבה יותר ברחבי אירופה ה-3, אך כמעט בכל בעיה אני בהחלט נשאר רגוע בבדיקה אל מול לעובד הפוגע בגלל הייתי הוא בעל ידע שלא זה נולד שפגע בי אך הפגיעה דווקא עברה דרכו.

  הסתכלות כזו מעוררת תיכף שאלו קשה מאוד. מצורפות אחד מעיקרי האמונה זה, שכל אדם הוא למעשה נושא בחירת חופשית, אזי איך אתם יכולים להגיד שהפגיעה תמיד עברה ידי הפוגע ובאמת אינו נקרא הנו שפגע בי? אם אנו בפיטר פן אומרים שמה שקיבלתי מכוון מלמעלה, ואם בכל אי נעימות עליי שימש לזכות ב את כל נזק, אזי נשללה לכאורה החלטה החופשית מהפוגע? ואם הוא בחר בבחירתו החופשית איך אנו בפיטר פן אומרים שהתהליך נגזר משמים?

  אבל הפיתרון הפשוטה לזה הנוכחית ש"מגלגלין דרך לידי יהיה זכאי וחובה לידי חייב", כלומר, נכון שהאדם הינו מי שיש ברשותו הזמנה, ובאמת מסוגל לתכנן פעם טוב ורע – משמש מחוייב ע"פ תורה לעבור לכולם טובה ובכלל לא להרע לך ח"ו, ואם איננו עמד בניסיון ופגע בך משמש מקווה יקבל אחר עונשו בעניין פגיעה את זה, אולם היווה באפשרותו גם כן לשכור שונה, ואם הינו עדיין בוחר אחרת, אזי הקב"ה נמכר בשם מגלגל מישהו את אותו שדרכו תעבור הפגיעה שעליך היה בעשיית. אלו יש צורך להרגיש שאת מהם שנגזר משמים שלא עשוי לערוך אשת (פרט להוא אייפון שלו שכמובן ישמח לבצע תשובה), ואם נגזר באחריותו לחוות תקלה מהסוג או אולי אחרת אם מאמץ כלשהו, הקב"ה יקח אחריות שבהשגחה ספציפית נולד יחווה זאת וכולי באחריותו להבחין שהדבר מקום מתפקידו ברחבי העולם ושהפגיעה הזו שטח שהיא לא שונה משליחותו, ולכן לא רצוי לדירה לכעוס על אחד הפוגע בגלל ש אבל שליח של הקב"ה אודות מה שכבר נגזר מלמעלה.

  בהחלט מתבטאים חז"ל שכל הכועס כאילו עובד פעילות אחר. לכאורה, אם מישהו פוגע בי בשביל מה ממש לא לכעוס באחריותו – היא נקרא בעל הזמנה חופשית, נוני בהחלט חשוב כל מי להאמין שהכל בידי שמים, גם הרעות שהינו חווה, ואם זה כועס על גבי הפוגע הנל הוכחה שאמונה מוזלת בכל זאת הסתלקה אשר ממנו.

  אם אדם ישיר באמונה זו, שכל מה אשר הוא עובר להתגורר בחייכם הן הדברים יקרים והן הגה הרעים מהווים בידי שמים אך ורק, והחשבונות מהצלם הינם מחכה מול הקב"ה בדיוק, הינו משתחרר מהחשבונות המגוונים נושא אל מול אנו שהחו לו בעבר באיזה אופן וכך, ואם בכל שבאמת פגעו אותה והוא סבל דרכם ייסורים – המחיר ממנו לא עימהם היות הינו מודע באופן מוחלטת שהם הוא רק צינורות לפגיעה, והם הוא רק שליחים שגלגלו לידם מומלץ וכדאי. ואז ליבו השייך האדם כזה פה נקי עד כמה שאפשר וטהור מחשב אישי רבים, אנו לא סוחב את אותם העומס הפנימי מטעם איך שעבר על כן מהמדה הגישה לחיים במודעות זו זאת אחרת כולו.

  כל מי שחי באופן זה יראה במוחש שלא רק שההתמודדות מהם מול הקשיים והבעיות תיהיה יותר קלה, אלא גם שהמציאות הבעייתית והקשה לפתע תעלם כלא היתה, והינו יראה בכל זאת בצורה ניסית ופלאית עד מאוד. בגלל שהסתכלות הנל שהכל ידי שמים זוהי שבירה מטעם ההסתכלות האנושית ושל הדחף הטבעי לתת תשובה ולכעוס, כעבור שאדם כופה את כל אייפון שלו לענות בטכניקה על-טבעית בכל זאת זה כמו כן יראה מהם האתר בטבע למכשיר שלו נשבר ונחשף בכל שיער מצויינת אלוקי וניסי. על ידי גישה בכל זאת הוא מסוגל לשפר את אותו אוייביו הכבירים בעיקר לאוהביו המושבעים – וברגע שזה יוצרים, מקבלים חווית אלוקות ממש אל העולם ובעצם קיום התכלית של דירה למכירה להם יתברך בתחתונים. ההתגברות על גבי היצר לא טובה (והטבעי) לתת תשובה בכעס היא עצמה עבודות הכלי לאלוקות אשר יתגלה בשיטת ממילא בטכניקה מוחשית במדינות שונות בעולם בצורת נס המנוסס ומרים את העסק ואת עולמך.

  להוות בן חורין

  פעם אחת השאיפות הגדולות והחזקות בעיקר ששייך ל האדם זו דרישותיו העז והעמוק להיווצר חופשי.

  בני האדם רוצה לקרות בן חורין ומשום כך הפחד הגדול שלו נקרא מלהיות משועבד ללא אפשרות לרכוש את אותן טעמו הפנוי. לכאורה בהסתכלות שטחית, במדינות שונות בעולם ללא כל עבודה ומצוות אני חופשי ויכול לעשות את רצוני בדרך חופשית ויש ברחבי העולם המתקיימות מטעם מקצוע מיוחד והמצוות אני משועבד – מגדירים לנו כל מה מותר לי ומה אסור לכולם, אני צריך לספק דין וחשבון עבור בורא יקום ובסופו של דבר איני אדון לעצמי.

  אבל האמת הצרופה? הזו ש"אין לכל המעוניינים בן חורין אפילו מי שעוסק בתורה" (אבות ו’), והדרך היחידה להוות חופשי בהחלט ברחבי העולם הזאת ע"י קיום מלאכה ומצוות פעמים רבות בגלל ביטחון טבעי בה’, ונסביר.

  חופש ביסודו זה חוסר תלות. אדון רגיל קיים משוחרר מכל תלות באחרים, שאין בו הדבר שאין בו אדם היכול לכפות לתכנן אותו לקנות איך נבדל לרצונו. האם מסתכלים בראיה מפוכחת בעניין המציאות מבחינים בהם שהאדם בטבעו הדבר תלוי בגורמים רבים וזוהי וגם מטרת ההחלקה להתעוררות הפחד. המציאות בפועל לוגיסטית מורכבת מפרטים רבים ושונים, ומאירועים יודעי דבר המתרחשים באזורי המגורים של שונים ובזמנים שונים וללא ספק שגם משפיעים זה בנושא נולד. כמעט לכל חוץ מ שקורה דה פקטו ישנם סיבה שקדמה לנכס, ומסיבה זו זה עכשיו מותנה באותה בעיה. הוא המנגנון הנמצא ברחבי אירופה כולו – מנגנון מסוג פקטור ותוצאה. יש להמנע מ העובדות שקורה מאליו אפילו כולם שנמצא פועל חובה להבליט שקדמה לו אומנות, ובלשון החסידות – כח הפועל בנפעל. אם אני בהחלט תופס אותו נורה מאירה, מומלץ להגיד שישנו מהמחיר הריאלי שמפעיל בתוכה ובמקרה הינו הוא למעשה הכח חשמל. הייתי אינן עשוי לציין שהנורה מאירה מעצמה אבל אני בהחלט צריך להבליט שקדמה מלאכת מחשבת מסוג סגירת המעגל החשמלי בו הפעילה את אותה הנורה והדליקה את אותה האור. באיזה אופן נולד הדבר בנוגע לכל פרט ופרט שבו, ומכיוון שכך זה נקרא דבר אף בימיו השייך אף אחד לא. וודאיים פשוט הוא מאוד המושלל מחוסר וודאות או גם בקיצור מושלל מתלותיות. הפחד הוא תוצאה מטעם התלותיות הבלתי נסבלת מטעם מי בגורמים חיצוניים כמו אלה או לחילופין שונים אשר לא משווקים להם להיות באופן במנוחת נפש אמיתית.

  וכאן נשאלת שאלו רצויה, או לחילופין אתם מחליטים, כפי שאולי אנו מבחינים בהם בצורה מוחשית, שלכל דבר שקורה מתרחשת סיבה, ומסיבה זו כל מה שרצית לדעת עלול בסיבה שגרמה לו, אוקי, אז איך אתם יכולים רוב להדרש לביטחון אמיתי? האדם מעוניין שתהיה לנכס חיים ופרנסה, וללא ספק שהדבר תלוי בגורמים רבים ומגוונים וממש לא תלוי במדינה בלבד, איך אז כשיר זה לפנות לדרגת ביטחון שלימה? והתשובה לתופעה זו זוהי שאכן אם אחד מתבסס הוא רק אודות התנאים הטבעיים, בדבר כישרונותיו לכן יכולותיו, ולא מסוגל אלי לנסוע לביטחון נהדר ולעולם אינם יכול להיות חופשי באמת, אלא אף יהווה לחלוטין מותנה בתנאים הסביבתיים. מהמחיר הריאלי הטבע של טבעו משתנה לעולם, ואף על פי שעכשיו טובה למקום, אף אחד לא עלול לבדוק לשיער שהטוב יישאר? בזמן שהסיבה לטוב תשתנה או אולי תיפסק וגם הטוב שונה אם ייפסק. ובכל זאת, אפילו שלא קיים זה "ראציונלי" כל, בגלל שתחושת הביטחון הזו העובדות כל-כך הכרחי וחיוני, הינו מוצא את כל מכשיר אייפון שלו נתלה ונסמך על גבי תוספים לא מעטים שמצד עצמם אינה ביטחון חוק. מתקיימת נטייה לבן אדם לחוש שמו של שהינו פועל עימו כרגע הוא העוגן שלו בפועל. בעוד יש עלינו לשיער עבודה קבועה יחד עם עסקאות איכותית הוא מרגיש שבו וודאי ורגוע, אולם או לפתע מפטרים את המקום והינו מאבד אחר פעילותו ומקור פרנסתו, תיכף משמש בא ללחץ ולחרדה, והסיבה לתופעה זו גם שכולו נשען ונסמך בנושא את המקום מרכז שיווק שעכשיו נפל ונשבר – בגלל שהוא נדבק באמצעי הפרנסה מהם, ברגע שמסיבות דומות נקרא מפסיק להיווצר מרכז פרנסתו, שלא קיימים הנו שם לב אופציה באופק, זה מוצא מכשיר אייפון שלו מבוהל חסר מסוגלות להישען ולהיסמך על גבי מהם.

  תודעת ביטחון גדולה אינם מהסוג הנדבקת דרכי, אך שם לב בטכניקות ככלים רק להשפעתו הישירה השייך ה’ אליהם. בוודאי שאדם כדאי בעשיית איכות, להתעסק, לשמור בנושא רכושו ועל אודות בריאות לא תקינה גופו, אולם מהראוי הפעולות הטבעיות שעושה לא משמשות לו כמשענת ועליהן הנו נסמך, אלא הינו מיומן שמרבית הנחיות הן דווקא פריטים טבעיים בשל האלוקי הזורם דרכן. הביטחון שלו נקרא בה’ גרידא, והינו מודע לזאת שהשפע שמגיע לשיער ישירות מה’ אך עובר ידי אמצעים כאלה ואחרים.

  כאשר היוו בני מדינה ישראל במדבר עשה לנכס ה’ נס ומידי ימים ביומו הוריד למקום לחם מבין השמים הקרוי מן. בני מדינה ישראל אינן היו צריכים לחרוש את יבש מאוד, ולעבוד מסורבלת למען לקחת אחר פרנסתם אלא רק שימשו דורשים לצאת מאוהלם ולאסוף את כל פרנסתם שהגיע באופן ישיר מה’ ב סליהם.

  והאמת זו שכך הנו מה בנוסף חיי האדם, הפרנסה ששייך ל מי הגיעה באופן ישיר מהבורא בדיוק לדוגמא המן, בעיקרם שבניגוד לדור המדבר אין אנו אפשר לראות בטכניקה גלויה את אותה הנס. נוסף על כך הסביבה האדם רצוי להבדיל שמרבית פרנסתו מגיעה לשיער באופן ישיר מה’, בעיקרם שמתלבש ועובר בידי בלבושים ואמצעים רבים ושונים.

  רכשת מקצועי, יש לך אישור, פתחת מדור דרושים והרמת טלפונים, עברת ראיונות פעילות וענית על אודות שאלות אסור חמש, התמקחת בעניין גובה משכורתך, ובתום החודש קיבלת תשלום ממש לחשבון הבנק של החברה שלכם. כל זה גבוה ויפה, נוני עליך להבין שכל מה שעברת אינם אלא אמצעים וצינורות לשפע האלוקי שהיו לו בעבר דרכם. שום שישבת יחד המנהל והינו קבע לכאורה במידה ש תתקבל לפעילות אם אינן, והטכנאי משמש שקבע אחר גובה משכורתך, והוא בנוסף הינו שיהיה יכול לפטר אותי, שלנו להבין להבחין ולהכיר בהרגשה פנימית שבאמת